(Farsi) ایران در رده‌ بندی آزادی مطبوعات سه پله دیگر سقوط کرد

Sorry, this entry is only available in Farsi.…

Posted in Farsi News, NewsComments (0)

(Farsi) شورای عالی صلح افغانستان آغاز به کار کرد

Sorry, this entry is only available in Farsi.…

Posted in Farsi News, NewsComments (0)

(Farsi) مدرنیته و خشونت پرهیزی در ایران

Sorry, this entry is only available in Farsi.…

Posted in Farsi News, NewsComments (0)

(Farsi) حقوق بشر،‌ وحدت و صلح سه عنصر اشعار مولانا

Sorry, this entry is only available in Farsi.…

Posted in Farsi News, NewsComments (0)

(Farsi) مالکیت محل بنای مسجد بابری در هند تقسیم شد

Sorry, this entry is only available in Farsi.…

Posted in Farsi News, NewsComments (0)

(Farsi) روایت دیوارهای افغانستان از جنگ و صلح

(Farsi) این روزها کوچه‌ها و خیابان‌های کابل حال و هوای دیگری دارد. بسیاری از دیوارها در نقاط مختلف شهر نقاشی شده‌اند. تصاویر گریز کودکان از بمباران، تفنگ‌های خط خورده و کبوترهای سفید بر دیوار‌های فروریخته از آتش جنگ، دیوار‌ه‌های سنگی محافظ و دیوار خانه‌ها و شعارهای اطراف آن، همه تداعی‌گر یک مفهومند: صلح.

Posted in Farsi News, NewsComments (0)

  • Popular
  • Latest
  • Featured
  • Subscribe

NIDemocracy

Make a Donation