(Farsi) بازیابی رویا در حقیقت

(Farsi) بازیابی رویا در حقیقت

(Farsi) تحول خواهی و پیمودن روند گذار پدیده ای بسیار دشوار است و هنگامی که مردمی پای در این راه می گذارند وارد عرصه ای از مبارزه می شوند که ایستایی ندارد. هنوز که هنوز است دانشگاهیان و فرهیختگان آفریقای جنوبی راهی را که طی کرده اند، هر یک به زبانی نقد یا ستایش می کنند. در این میان آنچه از دست نرفته آزادی بیان در کشوری است که قرن ها زیر یوغ استعمار و استبداد و تبعیض زیسته و از برکت جنبش بی خشونت تحول خواهی درهای آزادی بیان را به روی خود گشوده و گذار همچنان در زیست آکادمیک و ادبیات ضد تبعیض، بیشترین نبروهای فکری کشور را به خود مشغول داشته است

Posted in Farsi Books, Farsi Publications, Farsi Top, Publications, TopComments (0)

(Farsi) آیا گذاری غیر خشونت آمیز در ایران ممکن است؟

(Farsi) آیا گذاری غیر خشونت آمیز در ایران ممکن است؟

(Farsi) نامعلوم بودن نتيجه مبارزه سياسی امروز در ايران بايد ما را به اهميت برتری استفاده از عدم خشونت بر اين هدف نامعلوم هدايت کند. امروزه، عدم خشونت گاندی وار در تمام دنيا به استانداردی اخلاقی تبديل شده و تمام دشمنانش، به جز استثناهايی چون حکومت اسلامی ايران، از ميان رفته اند. پس از گذشتن بيش از صد سال از انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵، مردم ايران هنوز به دنبال قراردادی اجتماعی هستند که در گرو آن بتوانند آزادی اجتماعی را تجربه کنند. اميد آن ها اين است و همين طور آرمانشان برای آينده ايران.

Posted in Farsi Articles, Farsi Publications, Farsi Top, Publications, TopComments (0)

<!–:fa–>تحریم انتخابات، گام اول نافرمانی مدنی<!–:–>

<!–:fa–>تحریم انتخابات، گام اول نافرمانی مدنی<!–:–>

zp8497586rq…

Posted in Farsi Articles, Farsi Publications, Farsi Top, Publications, TopComments Off on <!–:fa–>تحریم انتخابات، گام اول نافرمانی مدنی<!–:–>

<!–:fa–> هاول به دنبال بخشش، بدون فراموش کردن گذشته بود<!–:–>

<!–:fa–> هاول به دنبال بخشش، بدون فراموش کردن گذشته بود<!–:–>

خشونت پرهیزی برای دموکراسی: واتسلاو هاول، از رهبران «انقلاب مخملی» چکسلواکی و ریيس جمهوری پیشین چک روز یکشنبه، ۱۸ دسامبر، در خانه ویلایی خود در شمال این کشور درگذشت.

وی از جمله افرادی بود که وقتی اکبر گنجی، ناراضی سياسی …

Posted in Farsi Articles, Farsi Publications, Farsi Top, Publications, TopComments Off on <!–:fa–> هاول به دنبال بخشش، بدون فراموش کردن گذشته بود<!–:–>

Democracy and Ethnic Groups

Democracy and Ethnic Groups

Oct. 14, In this lecture, Arash Naraghi, Professor of philosophy and religion at Moravian College, will discuss on democracy and ethnic groups. Violence against religious and ethnic minorities and role of democracy to resolve this problem are the main topics of his lectures.

Posted in English Events, English Top, Events, Farsi Events, Farsi Top, TopComments (0)

(Farsi) مبارزه مسالمت آمیز دستور کار جنبش سبز تا پیروزی است

(Farsi) مبارزه مسالمت آمیز دستور کار جنبش سبز تا پیروزی است

(Farsi) ما باید با بسیج کردن افکار عمومی و آگاه کردن آنها اول از حکومت مشروعیت زدایی کنیم. دوم خواسته های مردم را مشخص کنیم و سوم حکومت را دچار چالش کنیم و در نهایت با استفاده از ناکارآمدی مقامات حاکم، حکومت را فلج کنیم. یکی از استراتژی های ما این است که با آگاه سازی آن دسته از مردم که هنوز از حکومت دفاع می کنند را دچار ریزش کنیم و بین نیروهای نظامی و ومسلح شکاف ایجاد کنیم. در این دو سال مشروعیت زدایی صورت گرفته و جنبش یک چارچوب هماهنگ پیدا کرده است. ما دوران سرکوب را تجربه کرده داریم و اینک با تشویق مردم به نافرمانی مدنی و راه اندازی اعتصابات سراسری جنبش را وارد فازهای جدید خواهیم کرد.

Posted in Farsi Articles, Farsi Publications, Farsi Top, Publications, TopComments (0)

The Green Movement and Nonviolent Struggle for Democratic Iran

The Green Movement and Nonviolent Struggle for Democratic Iran

June 17, Nonviolent Initiative for Democracy Inc. and MIT's Center for International Studies will present a lecture on the Green Movement and Nonviolent Struggle for Democratic Iran. Lecture by: Dr. Ardeshir Amirarjmand, Representative of Mousavi, leader of the Green Movement

Posted in English Events, English Top, Events, Farsi Events, Farsi Top, TopComments (0)

(Farsi) مداخله جهانی برای توقف خشونت، از لیبی تا ایران

(Farsi) مداخله جهانی برای توقف خشونت، از لیبی تا ایران

(Farsi) مداخله قضایی سازمان ملل در خصوص جنایات قذافی در لیبی و آغاز تحقیقات قضایی و جنایی، نشان می دهد که سازمان ملل به رغم بوروکراسی پیچیده سازمانی و به رغم کاستی های ناشی از دولتی بودن، امکان به چالش کشیدن دیکتاتورها، از طریق مجامع و محاکم بین المللی وجود دارد. درست است که بیشتر کشورهای دیکتاتور منطقه از جمله ایران، لیبی و سودان به دادگاه کیفری بین المللی ملحق نشده اند و امکان رسیدگی مستقیم به جنایات اینگونه دول در این دادگاه وجود ندارد، اما فشار به دولتها و شخص دبیرکل سازمان ملل، برای ارجاع پرونده جانیان از طریق شورای امنیت به دادگاه کیفری بین المللی وجود دارد.

Posted in Farsi Articles, Farsi Publications, Farsi Top, Publications, TopComments (0)

  • Popular
  • Latest
  • Featured
  • Subscribe

NIDemocracy

Make a Donation